Cathrin Pfeifer
KompositionAch du lieber Augustin wie fröhlich ich bin
KompositionAch du lieber Augustin, wie fröhlich ich bin
AkkordeonAch du lieber Augustin, wie fröhlich ich bin